Yazılar

Umre Turları Uçak Bileti

Hac ibadeti Müslümanların her yıl belli dönemlerde kutsal topraklara gelerek burada hacın görevlerinin eda edilmesi ile yapılan bir ibadet şeklidir. İslam dininin şartlarından biri olup, maddi gücü ve fiziksel özellikleri yeten herkesin ömründe 1 kez hacı olması zorunludur. Umre Turları Uçak Bileti

Maddi gücü yetmekten kasıt şudur. Hem Hac yolculuğundaki ihtiyaçları karşılamak hem ailesine yokluğunda yetecek kadar maddi imkan sağlamak hem de Hac yolculuğuna çıkmadan önce varsa borçlarını kapatmaktır. Bu şartları karşılamadan Hac yolculuğuna çıkılmaz. Diğer şartlardan biri olan fiziksel gücünün yetmesinden kasıt da, uzun yollar yürüyecek, yolculuk kaldıracak gibi sağlık şartlarında olmak, akıl sağlığının yerinde olması ve sağlığını tehdit eden herhangi bir hastalığa sahip olmamaktır. Bu şartlar sağlandığı takdirde Hac yolculuğuna çıkılabilir.

Hac için kutsal topraklara varmadan, Mikat yeri denilen bölgelerde ihrama girilir. İhram mana olarak normal hayatta yapılmasında bir sakınca olmayan bazı davranışların Hac süresinde yapılmasının yasak olmasıdır. Bu yasaklar arasında saç ve vücut kıllarını kesmek, tırnak kesmek ve avlanmak gibi eylemler bulunmaktadır. İhrama girilirken giyilen dikişsiz ve beyaz kıyafete de ihram elbisesi adı verilir. İhram, Hac ibadetinin farzlarından birisidir.

İhrama girilmenin ardından kutsal topraklara girilir ve diğer görevlerin yapılma zamanı gelir. Bu görevler arasında Hac’ın farzlarından biri olan vakfe yapmak vardır. Vakfe denilen görev, Arafat ismi verilen bölgede bir süre bulunmaktadır. Vakfe, Kurban Bayramı’nın arife gününde yapılır. Günün akşamüstüne kadar burada kalınır ve akşamüstü, ertesi gün bayram sabahında yapılacak şeytan taşlama için taş toplamak üzere Mina’ya gidilir.

Umre Turları Uçak Bileti

Ertesi gün yani Kurban Bayramı’nda Kabe tavafı yapılır. Tavaf, 7 kez dönüşten oluşur. Tavafa, Hacer-ül Esved taşının hizasından başlanır. Tavafın kesintisiz yapılması sünnettir. Tavafın ardından şeytan taşlama yapılır. Şeytan taşlamada, büyük ve küçük şeytanlara toplam 7 taş atılır.

Safa ve Merve tepeleri arasında Sa’y yapmaktan bahsetmek gerekirse, iki tepe arasında toplamda 7 kez gidip gelmektir. Sa’y yapmaya Safa tepesinde başlanır, Merve tepesinde son erer.

Umre Turları Konusu

Umre Turları
Kutsal mekanlar, dinin gerekliliklerini yerine getirme noktasında son derece önemli bir rol oynar. Bu açıdan Müslümanların kutsal mekanları olan Mekke ve Medine ikilemesi, çok önemli anlamlara karşılık gelmektedir. Bu noktada önemli birtakım özelliklerden ve gerekliliklerden bahsetmek gerekmektedir. Hacc’a gitmek son derece önemli bir sorumluluğu ortaya çıkarmaktadır. Bu noktada çok fazla unsurun ön plana çıktığı bilinmektedir. Hac organizasyonunun yanı sıra, bu organizasyonun hazırlık aşaması da en az asıl süreç kadar önemli görülmektedir. Hac organizasyonunun en iyi şekilde yapılması, söz konusu olan birtakım hazırlıkların da beraberinde yapılmasını gerekli kılmaktadır. Bu süreç içinde çok fazla öneme sahip olan belirli unsurların varlığından bahsetmek gerekmektedir. Hac hazırlığı ile ilgili olan en önemli konu umredir. Umre, kelime anlamı olarak ziyaret olarak tarif edilebilir. Bu açıdan çok önemli bir süreç olarak müslümanlar tarafından yerine getirilen önemli bir sünettir. Mali durumu yeterli olmayan kimseler de Hac yerine umreyi tercih edebilmektedir. Umre turları, bu amaç doğrultusunda her yıl farklı dönemlerde yüzlerce kişiyi kutsal topraklara ulaştırmaktadır.
Umre ziyaretleri, ülkemizde yaygın olarak tercih edilen önemli ziyaretlerdir. Ülkemizde bu kadar yaygın olması umre turları konusunda da önemli bir standartı ortaya çıkarmıştır. Ancak esas değerlendirme yapıldığında, söz konusu hizmetler ülke şartları ile çok fazla alakalı değildir. Çünkü özellikle sağlanan şartlar noktasında, turların anlaşma yaptıkları firmalar, bu konuda önem arz etmektedir.
Umre turları, farklı koşulları içeren turlar düzenleyen önemli etmenlerdir. Bu turlar aracılığı ile kutsal topraklara ziyaretler yapılmaktadır. Genel olarak bakıldığı zaman farklı şartların geçerli olduğu umre turları olduğu görülür. Bu turlar içinde mevsimsel özellikler önemli değişiklikleri sağlar. Diğer yandan sadece kişiye bağlı şartları içeren umre turları da vardır.

Umre Turlarında Uçak Bileti

Umre Turlarında Uçak Bileti

Umre Turları

İslami açıdan değerlendirildiği zaman son derece önemli bir gereklilik olan belirli görev ve sorumluluklar gündeme gelir. Bu noktada her dinde olduğu gibi İslam’da da çeşitli görevler vardır. Bu görevlerin var olma amacının diğer dinlere karşılık İslam’da tam manası ile açıklanabilir olması son derece önemli bir ayrıntıdır. Bu durum da İslam’ın hak din olması ile çok yakından alaka içindedir. Söz konusu olan görev ve sorumlulukların tam manası ile mantık çerçevesinde sahip olduğu gereklilik insanlar açısından çok büyük bir önem taşır. Çünkü her bir sorumluluğun önemli neticeleri vardır. Bu anlamda ibadetler olarak tanımlanan bu kavramlar, insanların iyiliği ve mutluluğu için yapması gerekenleri ifade eder. İslam aracılığı ile mutlu olmak, ona hürmet etme ve emir ve yasaklara uymak ile olur. Bu noktada çok çeşitli ibadetlerin var olmasından bahsetmek gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığı zaman, farklı biçimlerde yapılan ibadetler vardır. Bu ibadetler arasında maddi imkanlar gerektiren farzlar da vardır. Bu açıdan İslam’ın akılcı yönü devreye girer. Bahsi geçen maddi ibadetlerin sorumluluğu, yalnızca, maddi imkanları yeterli olan müslümanları bağlamaktadır. Bu açıdan örneği verilen en önemli ibadet hacdır. Hacca gitmek için gerekli olan çok sayıda hazırlık vardır. Bu açıdan en büyük hazırlık umre turları ile gerçekleştirilir.

Hac yapmak için geçerli olabilecek en güzel hazırlık umredir. Bu anlamda bir keşif gezisi olarak yapılan umre ile çok daha bilinçli bir hac yapmak mümkün olacaktır. Bu noktada umrenin önemi artmaktadır. Umre turları da umre yapılması için gerekli olan asıl etmendir.

Umre turları umre yapmak isteyen kimseler için çok önemli sorumluluklara sahiptir. Kutsal topraklara gidiş, konaklama gibi çok önemli gereksinimler bu turlar aracılığı ile sağlanır.