Umre Turlarında Uçak Bileti

Umre Turları

İslami açıdan değerlendirildiği zaman son derece önemli bir gereklilik olan belirli görev ve sorumluluklar gündeme gelir. Bu noktada her dinde olduğu gibi İslam’da da çeşitli görevler vardır. Bu görevlerin var olma amacının diğer dinlere karşılık İslam’da tam manası ile açıklanabilir olması son derece önemli bir ayrıntıdır. Bu durum da İslam’ın hak din olması ile çok yakından alaka içindedir. Söz konusu olan görev ve sorumlulukların tam manası ile mantık çerçevesinde sahip olduğu gereklilik insanlar açısından çok büyük bir önem taşır. Çünkü her bir sorumluluğun önemli neticeleri vardır. Bu anlamda ibadetler olarak tanımlanan bu kavramlar, insanların iyiliği ve mutluluğu için yapması gerekenleri ifade eder. İslam aracılığı ile mutlu olmak, ona hürmet etme ve emir ve yasaklara uymak ile olur. Bu noktada çok çeşitli ibadetlerin var olmasından bahsetmek gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığı zaman, farklı biçimlerde yapılan ibadetler vardır. Bu ibadetler arasında maddi imkanlar gerektiren farzlar da vardır. Bu açıdan İslam’ın akılcı yönü devreye girer. Bahsi geçen maddi ibadetlerin sorumluluğu, yalnızca, maddi imkanları yeterli olan müslümanları bağlamaktadır. Bu açıdan örneği verilen en önemli ibadet hacdır. Hacca gitmek için gerekli olan çok sayıda hazırlık vardır. Bu açıdan en büyük hazırlık umre turları ile gerçekleştirilir.

Hac yapmak için geçerli olabilecek en güzel hazırlık umredir. Bu anlamda bir keşif gezisi olarak yapılan umre ile çok daha bilinçli bir hac yapmak mümkün olacaktır. Bu noktada umrenin önemi artmaktadır. Umre turları da umre yapılması için gerekli olan asıl etmendir.

Umre turları umre yapmak isteyen kimseler için çok önemli sorumluluklara sahiptir. Kutsal topraklara gidiş, konaklama gibi çok önemli gereksinimler bu turlar aracılığı ile sağlanır.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir